9 stycznia w naszym ośrodku odbył się koncert noworoczny. Wystąpiła Orkiestra dęta z Zakrzowa i Pawłowiczek.

FOT. Gmina Polska Cerekiew